Rodo

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest DPM SP. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail kontakt@readytowork.com.pl, lub bezpośrednio z Administratorem pisemnie na adres: DPM SP. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice.

 

JAKIE GROMADZIMY DANE

Rejestracja

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas przy rejestracji do readytowork.com.pl obejmuje Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Profil Użytkownika

Dodatkowo tworząc profil w portalu readytowork.com.pl, możesz uzupełnić go o informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowe, umiejętności, zdjęcie, miejsce zamieszkania. Nie musisz podawać dodatkowych informacji w profilu, jednak podanie dodatkowy informacji pozwala na bardziej efektywne korzystanie z naszych Usług oraz umożliwiają odszukanie Cię przez potencjalnego pracodawcę. Jeżeli nie chcesz, żeby podane przez Ciebie informacje były widoczne publicznie, nie dodawaj do swojego profilu.

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRZETWARZANIA I OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz lit. f) RODO, zgodnie z treścią RODO. Oznacza to, że gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy mamy do tego podstawy prawne. Będzie to zgoda (jeśli została przez Ciebie wyrażona), umowa (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (np. w celu dostarczenia Ci naszych usług) i „uzasadnione interesy” Administratora.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, którą zawierasz z nami, zakładając konto w portalu readytowork.com.pl, a także akceptując nasz regulamin.tj. przez okres, w którym masz aktywny profil w naszym portalu. Jeżeli zdecydujesz się zamknąć swoje konto na naszym portalu, niezwłocznie usuwamy podane przez Ciebie dane osobowe, chyba że przechowywanie Twoich danych osobowych jest to konieczne do wypełnienia naszych ciążących na nas zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, utrzymywania bezpieczeństwa czy zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu.

Będziemy przetwarzać Twoje dane częściowo w sposób zautomatyzowany, aby dostosować nasze usługi do Twoich preferencji. Jednakże, w ramach przetwarzania danych nie będą stosowane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

 

PUBLIKOWANIE I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Powinieneś wiedzieć, że Twój profil jest w pełni widoczny dla klientów naszych usług, dlatego dostęp do Twoich danych ma zespół readytowork.com.pl, a dodatkowo, że Twoje dane osobowe przekazujemy pracodawcom, potencjalnym pracodawcom, a także naszym partnerom biznesowym prowadzącym działalność zgodnie z wymaganiami RODO tj. m.in. dostawcom usług hostingowych, marketingowych, analitycznych, a także organom administracji publicznej. Robimy to po to, aby świadczone przez nas usługi była na jak najlepszym poziomie oraz wtedy, gdy spoczywa na nas jako Administratorze obowiązek prawny.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA DO DOSTĘPU I KONTROLI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku, gdy działamy w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Wykaz aktualny partnerów biznesowych znajduje się u Administratora.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu pomiaru ruchu i optymalizacji jej zwartości. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.